Project Rwanda

Project Rwanda

Gered Gereedschap voor IPRC Rwanda.


Door initiatief van de afdeling Gered Gereedschap Westvoorne is een groot project afgerond om 80 scholen in Rwanda van gereedschap te voorzien ten behoeve van beroepsopleidingen.


Over de werkwijze van de Stichting Gered gereedschap kunt u meer lezen op hun website.


Via een Nederlandse vrijwilligster, Hester van de Kuilen, die docenten traint en opleidingstrajecten vorm geeft in het beroepsonderwijs in Rwanda, kreeg GG Westvoorne een aanvraag voor gereedschap van IPRC South (Integrated Polytechnic Regional Center) in het zuiden Rwanda. Deze organisatie bestaat onder meer uit 80 technische scholen waar beroepsopleidingen verzorgd worden, zoals timmerman, metselaar, elektricien, metaalbewerker, lasser, loodgieter, kleermaker, enz. Rwanda kent een uitdagende bevolkingssamenstelling: een heel grote groep is jonger dan 25 jaar. En dat is dan ook de reden, dat het beroepsonderwijs en ondernemerschap hier veel aandacht krijgt.


Deze technische scholen hebben een driejarig programma en studenten worden toegelaten na de lagere middelbare school (3 jaar). Het technisch onderwijs is een van de vijf routes van het hoger middelbaar onderwijs. Het is de bedoeling dat elke school een of meerdere werkplaatsen heeft. Een technische school heeft al snel een paar honderd studenten en is uitgerust als kostschool.

 

De aanvraag van IPRC is gescreend en goedgekeurd door de (landelijke) Stichting Gered Gereedschap in Amsterdam. De hoeveelheid aangevraagde gereedschappen was te groot voor onze Westvoornse afdeling Gered Gereedschap en daarom werd een groot gedeelte uitgezet bij een van de ongeveer 30 andere afdelingen van GG in Nederland. Het ging om allerlei gereedschappen, zoals  hamers, beitels, zagen, naaimachines, boormachines en ander elekrisch gereedschap, steeksleutels, enz.   De gereedschappen zijn stuk voor stuk gecontroleerd en opgeknapt.


Het project is inmiddels afgerond: de gereedschappen zijn via de haven van Dar Es Salaam per vrachtauto naar Ruanda vervoerd. Ze zijn daar goed aangekomen en inmiddels verspreid onder de scholen. Al met al een mooi einde van een uitdagen project. Met dank aan onze vrijwilliger Wim Jansen voor zijn inzet.
          Autotechniek

      De schoolkeuken

      Ektrotechniek

Autotechniek

          Autotechniek

          Elektrotechniek

    Elektro klaslokaal

        Een schenking

          Klaslokaal