Nieuws/Actueel

Nieuws/Actueel

April 2017

Geweldige gift gekregen van € 250 van de vestiging Middelharnis van de Stichting Repair café. De gift is bestemd voor het onderdeel Gered Gereedschap en wij gaan daar een passende bestemming voor zoeken. Bedankt hiervoor!!!!

Maart 2016

        Project Rwanda
De afdeling Gered Gereedschap is een project gestart t.b.v. een groot aantal scholen in Rwanda. Zie HIER voor meer informatie over dit ambitieuze project. Wilt u dit initiatief sponsoren? Neem dan contact met ons op of stort uw gift op rekening nummer NL71 RABO 0350250936 onder vermelding van 'Rwanda'.

Februari 2016

Verzending timmergereedschap


Er staat weer een partij gered gereedschap klaar voor verzending. De kistjes zijn bestemd voor scholieren die worden opgeleid voor timmerman, Ze zijn zodanig gemaakt dat ze ook als transportabel gereedschapskistje gebruikt kunnen worden. Gelijkertijd gaat er ook een tiental gereviseerde naaimachines mee. Vanuit alle werkplaatsen in Nederland worden dit soort kisten op een centrale plek in Nederland verzameld waarna ze in containers worden verscheept naar Afrika.

Maart 2016

NL Doet is weer achter de rugOp vrijdagochtend 11 maart 2016 heeft de Hobbywerkplaats (Gered Gereedschap) weer meegedaan met de actie 'NL doet'. Om 09:00 begonnen we en om 12:00 uur hadden we een flinke hoeveelheid verzendkisten in elkaar getimmerd en geschroefd waarmee we weer een jaartje vooruit kunnen. Met dank aan alle vrijwilligers die hebben meegewerkt.

September 2015

De scholen zijn weer begonnen
En dus ook de Jeugd Timmerclub. Bovendien vierden we de negentigste verjaardag van onze oudste 'timmeropa' Piet van der Hoek, nog steeds zeer actief bij de JTC betrokken. Hij is inmiddels een contract aangegaan voor de volgende 5 jaar.

Juni 2015

Donatie van Croon Elektrotechniek


Medio dit jaar ontving de afdeling Gered Gereedschap een donatie in natura van Croon Elektrotechniek, vestiging Dordrecht, in de vorm van enkele kisten vol met boormachines.  Alle machines zijn inmiddels gecontroleerd,  schoongemaakt en zo nodig gerepareerd. Een deel ervan heeft een minder courante boorkop en leent zich daarom niet zo goed voor verzending naar de GG projecten in het buitenland. Deze machines zijn daarom in Nederland verkocht. De opbrengst, die inmiddels duizenden euro's bedraagt, wordt gereserveerd voor GG-doelen. De rest van de machines wordt zoveel mogelijk verzonden naar onze GG projecten in ontwikkelingslanden. Financieel is het voortbestaan van onze afdeling Gered Gereedschap hiermee voor een aantal jaren gewaarborgd en wij bedanken Croon Elektrotechniek voor deze uitzonderlijke gift.April 2015

De klussendienst in actie


Terwijl in Brielle de 1 April Viering in volle hevigheid aan de gang was, zaten wij ook niet stil. Met een klein team zijn we naar Rockanje gestoven om twee spoed-klussen te verrichten. De eerste klus betrof een zonnescherm wat niet meer in- of uit wilde klappen en halverwege vast zat. Gezien de hevige buien die onze kuststreek teisterde was dat een onwenselijke situatie. Met gevaar voor eigen leven trotseerden onze technische mannen de elementen en wisten deze klus tot een goed einde te brengen.

De 2e klus betrof een omgewaaide paal met 2 veiligheidsspiegels tegenover een uitrit. Wederom een potentieel gevaalrijke situatie omdat ter plekke flink wordt doorgereden en er nu geen uitzicht meer is. Het Waterschap adviseerde de bewoner om maar iemand op de uitkijk te zetten bij het verlaten van de uitrit. Tijdgebrek noopt ons ditzelfde advies vooralsnog te handhaven, totdat we volgende week goed voorbereid de klus gaan klaren.

April 2015

Vakantie Timmerclub


Deze maand was weer de laatste dag van het seizoen 2014/15 voor de Timmerclub.

Het was al geheel in de sfeer van Pasen wat het leed enigszins verzachtte.

Hier is een kleine impressie van groep B te zien.______________________________________________________________

Kijk voor meer nieuws op onze facebook pagina!